Informācija un Projekti

HWS MANAGEMENT SIA ir noslēdzis 2014.gadā 05. jūnijā līgumu Nr.L-ĀTA-14-2159 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „SIA HWS MANAGEMENT dalība starptautiskās izstādēs-Nīderlandē, Somijā, Vācijā”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Viesnīca AVALON HOTEL & Conferences ATSAKĀS NO SPROSTOS DĒTĀM OLĀM

Viesnīcai AVALON HOTEL & Conferences un restorānam ir svarīga putnu un dzīvnieku labturība, kvalitatīva, veselīga un daudzveidīga pārtika visām patērētāju grupām un vēlme būt videi, sabiedrībai un apkārtnei draudzīgam uzņēmumam.
Uzņēmuma valde ir definējusi un pieņēma 2018. gada 3.maijā lēmumu iekļaut savā “ Zaļās atslēgas” vides politikā papildu punktu: līdz 2025. gadam pārtraukt iegādāties sprostos turētu vistu olas.
Rīcības plāns tiks realizēts pakāpeniski, saskaņā ar Latvijas olu ražotāju un paša uzņēmuma finansiālajām iespējām, viesu atsaucību, izvēli, maksātspēju, lai nodrošinātu, ka ne klienti, ne piegādātāji, ne paša uzņēmuma reputācija un brīvība šajā procesā netiktu kā nelabvēlīgi ietekmēti.
Par savu jauno mērķi uzņēmums sabiedrību informē savos sociālās saziņas kanālos Rīgas Restorānu nedēļas laikā, kā arī viesnīcas interneta mājas lapā.
Informāciju iekļaus ar ēdināšanu saistītu pasākumu laikā restorānā AVALON jau no šī gada rudens ar veselīgas ēdināšanas nedēļu Starptautiskā putras nedēļa.
Viesnīca savā līdzšinējā darbībā nav arī lietojusi un iegādājusies olu pulverus un šķidrās olu masas, kā arī neplāno tādas izmantot nākotnē.