Information and Projects

HWS MANAGEMENT SIA ir noslēdzis 2014.gadā 05. jūnijā līgumu Nr.L-ĀTA-14-2159 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „SIA HWS MANAGEMENT dalība starptautiskās izstādēs-Nīderlandē, Somijā, Vācijā”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.